Missie en visie

De missie van De Toekomst

SBO De Toekomst is een school waar kinderen in een veilige omgeving samen met anderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen, waardoor zij uitgroeien tot zelfstandige en zelfredzame persoonlijkheden.

Werken vanuit relatie

We werken vanuit de behoeftes van het kind. Het kind is uitgangspunt van ons onderwijs. Voordat je tot leren komt, is het van belang om een goede vertrouwensrelatie op te bouwen en de intrinsieke motivatie te bevorderen. We bieden instructie op maat en leren van en met elkaar. We zien het als onze kerntaak om kinderen op te voeden tot zelfstandig, sociaal en kritisch denkende mensen, vanuit een Christelijke identiteit.

Visie

Ons doel is kinderen met plezier naar school laten komen. Negatieve ervaringen in onderwijssituaties belemmeren het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Het is onze opdracht en uitdaging om kinderen (weer) een positieve ervaring te geven op het gebied van leren en wat zij zelf kunnen. Daarmee zetten we in op het vergroten van wat ze wèl kunnen om hun zelfvertrouwen te stimuleren.  

Op onze school werken kinderen op hun eigen niveau en ontwikkelingslijn (OPP). We leggen het accent op ‘het ontwikkelen naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid’, waarbij we zoveel mogelijk het gevoel van ‘het meten aan een ander’ weg willen laten. Dit is voor volwassenen niet anders. Je hoeft niet alles te kunnen; bouw uit wat je al wel kunt en wees trots op wat je te bieden hebt.

Eigenaarschap is daarom een term die we bij de kinderen en volwassenen proberen te stimuleren en ontwikkelen. Dit begint bij de bewustwording in het maken van (onderbouwde) keuzes en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Je hoeft niet alles alleen te kunnen; je eigen hulp weten te organiseren is ook eigenaarschap.

Scroll naar boven