Informatie

Schoolgids

Voor meer informatie klikt u op de knop hieronder

Evenementen

Voor evenementen klikt u hieronder

Verlof

Voor verlof informatie klikt u hieronder

Foto’s

Voor een sfeerimpressie van de school klikt u hieronder

MedezeggenschapsRaad of OuderCommissie

Voor meer informatie over de MR en OC klikt u hieronder op de knop.

Schooltijden

Voor meer informatie over schooltijden en vakanties klikt u hieronder

Scroll naar boven