Verlof en verzuim

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid staat bij ‘Leerplicht‘ wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.


Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind ziekmelden op de volgende wijze:
• via SocialSchools
• telefonisch


Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders kunnen verlof aanvragen door het verlofformulier in te vullen, dit formulier kunnen ze invullen
en aan de leerkracht afgeven. Namens de school zal Mevr. J. Tepas conform de richtlijnen
beoordelen of de verlofaanvraag kan worden toegekend. Het verlofformulier is op te vragen bij de administratie.
Voor afwezigheid tijdens religieuze feesten dient ook een aanvraag te worden ingediend. Deze kan
worden aangevraagd bij de leerkracht van uw kind.

Scroll naar boven