Onze school

Missie en visie

Onze missie:

SBO De Toekomst is een school waar kinderen in een veilige omgeving samen met anderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen, waardoor zij uitgroeien tot zelfstandige en zelfredzame persoonlijkheden.

Onze visie:

Onderwijs met een blik op de toekomst, een fundament voor later.

Voor meer informatie over onze missie en visie kijkt u in onze schoolgids.

Aanbod en onderwijs

De Toekomst is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De school is bedoeld voor kinderen voor wie de begeleiding in de basisschool niet meer volstaat.

Om diverse redenen worden de kinderen verwezen naar onze school via het samenwerkingsverband (Dordrecht). Bijvoorbeeld voor specifieke begeleiding op leergebied, het gebied van gedrag of beide. Kinderen kunnen alleen bij ons op school worden aangemeld met een toelaatbaarheidsverklaring.

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in de buurt. Met IKC Prinses Julianaschool.

Team

Wilt u weten wie er in ons team werken en welke leerkrachten en onderwijsassistenten er voor de groepen staan? Klik dan hier

Raden en commissie

De inspraak van ouders is op onze school georganiseerd via de Oudercommissie en de Medezeggenschapsraad.

Scroll naar boven