Verwijzing en aanmelding

Verwijzing en aanmelding

Op onze school zitten kinderen met een stagnerende leerontwikkeling. Zij ontwikkelen zich op een andere manier en hebben vaak moeite met leren en opnemen van nieuwe leerstof. Het tempo en het eindniveau van het reguliere basisonderwijs is niet realistisch voor deze leerlingen.

Ook bieden we onderwijs aan leerlingen waarvan de sociaal-emotionele ontwikkeling niet verloopt zoals bij de meeste leerlingen. Zij kunnen doorgroeien en zich verder ontwikkelen binnen het SBO.

Op De Toekomst zitten alleen leerlingen die een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben gekregen van Het Loket van het Samenwerkingsverband Dordrecht.

Als u een toelaatbaarheidsverklaring heeft ontvangen voor uw kind, dan bent u natuurlijk benieuwd naar wat ‘De Toekomst’ uw kind te bieden heeft. Hoe ziet het eruit, waar komt mijn kind terecht? Kom gerust langs om kennis te maken.

Maak hiervoor een afspraak met een van onze intern begeleiders: Sanne Haak, Mariska Klatt

ALGEMENE VERWIJZINGSPROCEDURE

Definitieve plaatsing van uw kind gebeurt nadat SWV Dordrecht een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft afgegeven.

Als u uw kind bij ons inschrijft, ontvangt u aanmeldingsformulieren die moeten worden ingevuld. Hierbij geeft u schriftelijke toestemming om onderzoeksgegevens op te vragen bij de school van herkomst, het samenwerkingsverband, instellingen voor jeugdhulpverlening en zorgaanbieders zoals bijvoorbeeld logopedie. Tevens hebben wij een kopie van de TLV nodig.

De intern begeleider(s) en de directeur beoordelen in welke groep het kind geplaatst wordt. Bij de keuze voor een groep kijken we onder andere naar leeftijd, sociaal-emotionele ontwikkeling en didactisch niveau.

De leerkracht bij wie het kind geplaatst wordt, zorgt voor de eerste opvang, zodat uw kind zich snel op zijn gemak voelt.

Scroll naar boven