Opvang

OPVANG

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO van Prinses Julianaschool, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team. Doordat wij een continurooster hebben blijven alle leerlingen tijdens deze pauze in het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO van Prinses Julianaschool, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

Voorschoolse opvang en/of buitenschoolse opvang is mogelijk bij genoemde voorzieningen van BSO van Prinses Julianaschool, mits uw kind ingeschreven is. Hier zijn kosten aan verbonden.

Scroll naar boven