Ouderbijdrage

ouderbijdrage

Ook onze school vraagt ouders elk jaar om een vrijwillige ouderbijdrage. Van deze vrijwillige ouderbijdrage worden activiteiten zoals Kerst en Sinterklaas bekostigd.

De ouders in de Medezeggenschapsraad hebben ingestemd met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor activiteiten buiten de normale lesactiviteiten. Ook voor schoolreis en schoolkamp wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Leerlingen mogen altijd aan alle geplande schoolactiviteiten meedoen. Ook als een vrijwillige ouderbijdrage eventueel niet betaald is.

Wil je meer weten over de ouderbijdrage en/of ouderinspraak? Kijk dan in onze schoolgids.

Scroll naar boven