Onderwijs

Onderwijsaanbod

Op De Toekomst zitten alleen leerlingen die een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben gekregen van Het Loket van het Samenwerkingsverband Dordrecht.

Voor elke leerling is een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld die richting en inhoud geeft aan het planmatig resultaatgericht- en handelingsgericht werken rond de leerling. SBO De Toekomst werkt met drie stromen: de praktijkgerichte groepen, de theorie-gerichte groepen en de SBO+ groepen.

Schooltijden

We hebben verschillende schooltijden voor de groepen.

vrijwillige Ouderbijdrage

Ook onze school vraagt ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten waarmee we verschillende activiteiten bekostigen.

Scroll naar boven