medezeggenschap

U vertrouwt uw kind aan onze school toe en dat waarderen we. We hebben een gezamenlijk doel en zetten ons beiden in voor ‘onze’ kinderen. Met vertrouwen in elkaar, werken we samen aan het fundament voor de toekomst.

Meer informatie over onze Medezeggenschapsraad (MR), oudercommissie en hulpouders vindt u in onze schoolgids.

Scroll naar boven