Voorwoord

Welkom lezer!

Voor u heeft u onze schoolgids voor 2019-2020. Hierin vindt u alle ins en outs van onze school. We hebben ook een digitale schoolgids, deze kunt u vinden via onze website: www.sbodetoekomst.h3o.nl

Wij zijn met uw kind op weg en bouwen samen aan een fundament voor later.

Kinderen krijgen bij ons de specifieke ondersteuning die zij vanuit hun eigen behoeften in het basisonderwijs nodig hebben. SBO De Toekomst levert onderwijs op maat in kleine groepen.

Iedereen heeft zijn talent. Er is lef voor nodig om te laten zien wie je echt bent. Wij willen daarom dat uw kind zich hier veilig en geaccepteerd voelt zodat er ruimte is om zichzelf te kunnen zijn. Samenwerken met ouders is daarbij essentieel. Het accent van ons onderwijs ligt op succeservaring en zelfvertrouwen voor ieder kind. Het is de basis voor groei naar sociale en zelfredzame persoonlijkheden in de maatschappij van nu.

Wij staan als christelijke school open voor alle levensovertuigingen. Wij hechten veel waarde aan de liefde van God voor alle mensen, de relatie tussen God, mens en schepping en de relatie tussen de mensen onderling.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over wat voor school SBO De Toekomst is en of ons onderwijs bij uw kind past? Bekijk op uw gemak onze website en digitale schoolgids: www.sbodetoekomst.h3o.nl

Heeft u liever persoonlijk contact? Bel dan gerust: 078-8905825.

Of stuur een mail naar: toekomst@h3o.nl

We wensen u veel leesplezier!

Namens het team van De Toekomst,

Willem Heuseveldt, Waarnemend Directeur