Onze school

Stichting H3O

SBO De Toekomst maakt deel uit van Stichting H3O, een christelijke onderwijsstichting te Dordrecht. Stichting H3O vertegenwoordigt 16 peuteropvang-locaties, bso’s, 10 basisscholen, een SBO en 3 scholen voor voortgezet onderwijs. In een doorgaande leerlijn wordt zowel opvang als onderwijs geboden aan 2- tot 18-jarigen.

Stichting H3O is:

· een professionele, innovatieve en dynamische organisatie. Medewerkers zijn inclusief denkend, ruimte gevend, warm, open, respectvol, verantwoordelijk en solidair.

Stichting H3O biedt:

· een leer- en opvangplaats voor kinderen van 2 tot 18 jaar in een uitdagende, inspirerende omgeving.

· vanuit de christelijke identiteit een zingevend leer- en opvangproces op maat, waarin kinderen hun talenten leren ontdekken en ten volle ontplooien, met als resultaat verantwoordelijke, goed toegeruste medemensen.

Op de website van de stichting leest u meer over Stichting H3O, waaronder het strategisch beleidsplan, de medewerkers en contactgegevens: www.h3o.nl

Historie

De Toekomst is een fusieschool (2015) en ontstaan uit SBO de Anne Frankschool en SBO Het Noorderlicht. De naam ‘De Toekomst’ is gekozen door kinderen en ouders.

Locatie

U vindt ons in de wijk Nieuw Krispijn, Dordrecht.

Bezoekadres: Willem de Zwijgerlaan 2, 3314 NX Dordrecht

tel: 078 8908525

Schoolgrootte

Onze school biedt onderwijs en ondersteuning aan circa 160 kinderen, waarvan ongeveer 48 kinderen onderwijs volgen in de SBO-Plusgroepen. De gemiddelde groepsgrootte in een SBO groep is 14 kinderen. In de Plusgroepen is het aantal 12.

We hebben op het SBO een groot, betrokken team. Hierover kunt u alles lezen onder het tabblad 'Team'. Daarnaast werken we samen met partners zoals een praktijk voor logopedie, cesartherapie en Psychomotorische training PMT. De begeleiding door deze specialisten vindt plaats op school.

Schooltijden

Wij hebben een continurooster. In de ochtend is er 15 min. pauze en 20 min. in de middag. De leerkrachten lopen zelf pleinwacht. Iedereen neemt zelf een lunch mee.
De schooltijden

maandag, dinsdag en donderdag:

08.30-14.30 uur

woensdag:

08.30-12.30 uur

vrijdag:

08.30-12.30 uur voor de onderbouw

08.30-14.30 uur voor de overige groepen

Opvang

SBO De Toekomst heeft zelf geen voorschoolse of buitenschoolse opvang (VSO/BSO). Toch is opvang mogelijk. Wij delen het gebouw met de Evangelische basisschool Eden. Zij hebben een VSO/BSO is het gebouw ondergebracht. Via deze link kunt u meer informatie vinden over opvangmogelijkheden.

Vervoer

Voor veel kinderen is vervoer naar school per bus of taxi noodzakelijk. De beslissing of uw kind vervoer toegewezen krijgt ligt bij de gemeente. Meer informatie hierover, kunt u via deze link vinden. 

De aanvraag voor leerlingenvervoer moet u zelf doen. U kunt dit via deze link doen.