Waarden

Identiteit

Als christelijke school hechten wij veel waarde aan de liefde van God voor alle mensen, de relatie tussen God, mens en schepping en de relatie tussen de mensen onderling.

We staan open voor iedereen die onze missie, waarden, normen en regels respecteert. In ons werk laten we ons inspireren door Bijbelverhalen en de christelijke traditie.

Kernwaarden

De icoontjes op de boom staan voor onze kernwaarden; hierin herkennen wij onszelf en met deze icoontjes laten we zien waar we voor staan: Christelijke identiteit, kennisoverdracht, we doen het samen, creatief, onderzoekend en nieuwsgierig, wereldburger, ieder kind is uniek, stimuleren van eigen idee├źn, ondersteuning en zorg. En dit alles stevig verankerd in ons handelen; een stevig fundament voor nu en later.

Visie en Missie

SBO De Toekomst is een school waar kinderen in een veilige omgeving samen met anderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen, waardoor zij uitgroeien tot zelfstandige en zelfredzame persoonlijkheden.


Elk kind is uitgangspunt van ons onderwijs. Duidelijkheid en structuur dragen eraan bij dat kinderen zich veilig voelen en met succeservaringen bouwen aan hun toekomst, ongeacht hun belemmeringen. Wij gunnen elk kind een mooie basisschoolervaring. We stimuleren de zelfredzaamheid en zetten in op het vergroten van ieders zelfvertrouwen.

SBO De Toekomst wil kinderen op hun eigen tempo en binnen hun eigen mogelijkheden voorbereiden op de maatschappij van nu. Er is persoonlijke aandacht voor ze. Ons aanbod ligt op het gebied van kennis en vaardigheden, creativiteit en sociaal-emotionele ontwikkeling. Met onze expertise en aangepast onderwijsmateriaal willen wij kinderen optimaal tot ontwikkeling laten komen. Wij zetten onze expertise ook in om andere organisaties te ondersteunen.

De Toekomst heeft als beeldmerk een boom. Deze staat symbool voor groei. Elk kind op eigen tempo en in elke vorm. De groepsnamen zijn dan ook namen van bomen. Een boom staat stevig met diepe wortels in de grond. Vandaar onze ambitie: 'De Toekomst; een fundament voor later'.

Gedragsverwachtingen

In plaats van 'regels' gebruiken we de term 'gedragsverwachtingen'. Als school hebben we deze vijf basisgedragsverwachtingen geformuleerd:

We helpen elkaar.

We luisteren naar elkaar.

We doen elkaar geen pijn.

We zijn zuinig op alle spullen.

We zijn binnen rustig.

Deze schoolbrede gedragsverwachtingen zijn uitgangspunt voor alle andere afspraken en terug te zien in ons handelen.