Onderwijsaanbod

Het speciaal basisonderwijs (SBO) biedt zeer specifieke ondersteuning en begeleiding.

Op een SBO zijn de groepen kleiner en zijn leerkrachten gespecialiseerd in diverse disciplines waardoor extra ondersteuning afgestemd kan worden op de behoefte van het kind.

Goed onderwijs betekent voor ons extra aandacht voor leerlingen die bijzondere ondersteuning nodig hebben.

We werken met leermiddelen die aansluiten bij de mogelijkheden van de individuele leerling. 

Het accent van ons onderwijs ligt op succeservaring en zelfvertrouwen voor ieder kind.

Het is de basis voor groei naar sociale en zelfredzame persoonlijkheden in de maatschappij van nu.

Voor uitgebreide informatie kijkt u in onze schoolgids.